Jiri Hranicka, Burg Perchtoldsdorf bei Wien 1992 Nr. 2 – Aquarell signiert datiert, 3 verschiedene Ansichten

40,00

Jiri Hranicka

Burg Perchtoldsdorf bei Wien 1992 Nr. 2

Aquarell signiert datiert, 3 verschiedene Ansichten

35 cm x 25 cm bzw. 30 cm x 20 cm